CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện 1

Địa chỉ: quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục chân dê 2 x12.5/5T và 2 x 7.5/5T,

chiều cao nâng 28m và 01 bộ tời nâng 60T cho dự án thủy điện Bảo Lâm 3.

Dự án hoàn thành: tháng 06 năm 2017. 

 
 
 
 

 

Các tin khác

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện 1 Địa chỉ: quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục chân dê 2 x12.5/5T và 2 x 7.5/5T, chiều cao nâng ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện 1 Địa chỉ: quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục chân dê 2 x12.5/5T và 2 x 7.5/5T, chiều cao nâng ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện 1 Địa chỉ: quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục chân dê 2 x12.5/5T và 2 x 7.5/5T, chiều cao nâng ...
CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện 1 Địa chỉ: quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục chân dê 2 x12.5/5T và 2 x 7.5/5T, chiều cao nâng ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện 1 Địa chỉ: quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục chân dê 2 x12.5/5T và 2 x 7.5/5T, chiều cao nâng ...
CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện 1 Địa chỉ: quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục chân dê 2 x12.5/5T và 2 x 7.5/5T, chiều cao nâng ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện 1 Địa chỉ: quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục chân dê 2 x12.5/5T và 2 x 7.5/5T, chiều cao nâng ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp điện 1 Địa chỉ: quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục chân dê 2 x12.5/5T và 2 x 7.5/5T, chiều cao nâng ...
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3
Phuc Long
299