CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh. 

Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục từ 2 tấn đến 20 tấn cho các hệ thống phụ trợ. 

Dự án hoàn thành năm 2012. Hình ảnh dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Các tin khác

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục từ 2 tấn ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục từ 2 tấn ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục từ 2 tấn ...
CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục từ 2 tấn ...
CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục từ 2 tấn ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục từ 2 tấn ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục từ 2 tấn ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục từ 2 tấn ...
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3