CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh. 

Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục từ 2 tấn đến 20 tấn cho các hệ thống phụ trợ. 

Dự án hoàn thành năm 2012. Hình ảnh dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Các tin khác

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục ...
CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục ...
CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh.  Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 02 bộ cầu trục 100/20 tấn, khẩu độ 31m, chiều cao nâng 32m cho gian Turbine và cung cấp 16 bộ cầu trục ...
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3
Phuc Long
299