CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Địa chỉ: huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình.

Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 10 & 20 tấn, khẩu độ 18m, chiều cao nâng 9m cho các nhà phụ trợ. 

Dự án hoàn thành: năm 207
 

Các tin khác

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Địa chỉ: huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 10 & 20 tấn, khẩu độ 18m, chiều cao nâng 9m cho các nhà phụ trợ.  Dự ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Địa chỉ: huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 10 & 20 tấn, khẩu độ 18m, chiều cao nâng 9m cho các nhà phụ trợ.  Dự ...
CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Địa chỉ: huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 10 & 20 tấn, khẩu độ 18m, chiều cao nâng 9m cho các nhà phụ trợ.  Dự ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Địa chỉ: huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 10 & 20 tấn, khẩu độ 18m, chiều cao nâng 9m cho các nhà phụ trợ.  Dự ...
CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Địa chỉ: huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 10 & 20 tấn, khẩu độ 18m, chiều cao nâng 9m cho các nhà phụ trợ.  Dự ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Địa chỉ: huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 10 & 20 tấn, khẩu độ 18m, chiều cao nâng 9m cho các nhà phụ trợ.  Dự ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Địa chỉ: huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 10 & 20 tấn, khẩu độ 18m, chiều cao nâng 9m cho các nhà phụ trợ.  Dự ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Địa chỉ: huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 10 & 20 tấn, khẩu độ 18m, chiều cao nâng 9m cho các nhà phụ trợ.  Dự ...
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3
Phuc Long
299