CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Địa chỉ:  quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Phạm vi công việc: Gia công, chế tạo phục vụ trong nước và xuất khẩu khoảng 800 tấn kết cấu thép, bồn bể và thiết bị phụ trợ của hệ thống lọc nước sinh hoạt. 
Dự án đang thực hiện.

 

Hình ảnh dự án thực hiện cho Công ty cổ phần PECOM

Các tin khác

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Địa chỉ:  quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Phạm vi công việc: Gia công, chế tạo phục vụ trong nước và xuất khẩu khoảng 800 tấn kết cấu thép, bồn bể và thiết bị phụ trợ của hệ thống lọc nước sinh hoạt.  Dự án đang ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Địa chỉ:  quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Phạm vi công việc: Gia công, chế tạo phục vụ trong nước và xuất khẩu khoảng 800 tấn kết cấu thép, bồn bể và thiết bị phụ trợ của hệ thống lọc nước sinh hoạt.  Dự án đang ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

Địa chỉ:  quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Phạm vi công việc: Gia công, chế tạo phục vụ trong nước và xuất khẩu khoảng 800 tấn kết cấu thép, bồn bể và thiết bị phụ trợ của hệ thống lọc nước sinh hoạt.  Dự án đang ...
CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Địa chỉ:  quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Phạm vi công việc: Gia công, chế tạo phục vụ trong nước và xuất khẩu khoảng 800 tấn kết cấu thép, bồn bể và thiết bị phụ trợ của hệ thống lọc nước sinh hoạt.  Dự án đang ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Địa chỉ:  quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Phạm vi công việc: Gia công, chế tạo phục vụ trong nước và xuất khẩu khoảng 800 tấn kết cấu thép, bồn bể và thiết bị phụ trợ của hệ thống lọc nước sinh hoạt.  Dự án đang ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Địa chỉ:  quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Phạm vi công việc: Gia công, chế tạo phục vụ trong nước và xuất khẩu khoảng 800 tấn kết cấu thép, bồn bể và thiết bị phụ trợ của hệ thống lọc nước sinh hoạt.  Dự án đang ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Địa chỉ:  quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Phạm vi công việc: Gia công, chế tạo phục vụ trong nước và xuất khẩu khoảng 800 tấn kết cấu thép, bồn bể và thiết bị phụ trợ của hệ thống lọc nước sinh hoạt.  Dự án đang ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Địa chỉ:  quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội Phạm vi công việc: Gia công, chế tạo phục vụ trong nước và xuất khẩu khoảng 800 tấn kết cấu thép, bồn bể và thiết bị phụ trợ của hệ thống lọc nước sinh hoạt.  Dự án đang ...
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3
Phuc Long
299