CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Địa chỉ: Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng.

Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 10 & 30 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 15m cho dự án cảng Lạch Huyện. 

Dự án hoàn thành năm 2015.Các tin khác

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Địa chỉ: Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 10 & 30 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 15m cho dự án cảng Lạch Huyện.  Dự án hoàn thành năm 2015.
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

Địa chỉ: Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 10 & 30 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 15m cho dự án cảng Lạch Huyện.  Dự án hoàn thành năm 2015.
CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Địa chỉ: Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 10 & 30 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 15m cho dự án cảng Lạch Huyện.  Dự án hoàn thành năm 2015.
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Địa chỉ: Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 10 & 30 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 15m cho dự án cảng Lạch Huyện.  Dự án hoàn thành năm 2015.
CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Địa chỉ: Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 10 & 30 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 15m cho dự án cảng Lạch Huyện.  Dự án hoàn thành năm 2015.
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Địa chỉ: Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 10 & 30 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 15m cho dự án cảng Lạch Huyện.  Dự án hoàn thành năm 2015.
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Địa chỉ: Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 10 & 30 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 15m cho dự án cảng Lạch Huyện.  Dự án hoàn thành năm 2015.
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Địa chỉ: Đình Vũ, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 10 & 30 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 15m cho dự án cảng Lạch Huyện.  Dự án hoàn thành năm 2015.
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3
Phuc Long
299