CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1
Địa chỉ: Tp Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.
Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 100/32/5 tấn, khẩu độ 12.5m, chiều cao nâng 35m cho gian máy.
Dự án hoàn thành năm 2016.


 

Các tin khác

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 Địa chỉ: Tp Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 100/32/5 tấn, khẩu độ 12.5m, chiều cao nâng 35m ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 Địa chỉ: Tp Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 100/32/5 tấn, khẩu độ 12.5m, chiều cao nâng 35m ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 Địa chỉ: Tp Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 100/32/5 tấn, khẩu độ 12.5m, chiều cao nâng 35m ...
CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 Địa chỉ: Tp Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 100/32/5 tấn, khẩu độ 12.5m, chiều cao nâng 35m ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 Địa chỉ: Tp Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 100/32/5 tấn, khẩu độ 12.5m, chiều cao nâng 35m ...
CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 Địa chỉ: Tp Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 100/32/5 tấn, khẩu độ 12.5m, chiều cao nâng 35m ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 Địa chỉ: Tp Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 100/32/5 tấn, khẩu độ 12.5m, chiều cao nâng 35m ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Nho Quế 1 Địa chỉ: Tp Hà Giang, Tỉnh Hà Giang. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 100/32/5 tấn, khẩu độ 12.5m, chiều cao nâng 35m ...
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3
Phuc Long
299