CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU THỊNH LONG

Địa chỉ: Thịnh Long, tỉnh Nam Định.

Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100 tấn, khẩu độ 60m, chiều cao nâng 25m, 02 bộ cổng trục 32/5 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 18m, 02 bộ cổng trục 100 tấn (2x50 tấn), khẩu độ 42m, chiều cao nâng 18m và trên 20 bộ cầu trục từ 10 tấn đến 50 tấn.

Dự án hoàn thành năm 2007.

 

 

Các tin khác

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Địa chỉ: Thịnh Long, tỉnh Nam Định. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100 tấn, khẩu độ 60m, chiều cao nâng 25m, 02 bộ cổng trục 32/5 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 18m, 02 bộ cổng trục 100 tấn (2x50 ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Địa chỉ: Thịnh Long, tỉnh Nam Định. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100 tấn, khẩu độ 60m, chiều cao nâng 25m, 02 bộ cổng trục 32/5 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 18m, 02 bộ cổng trục 100 tấn (2x50 ...
CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Địa chỉ: Thịnh Long, tỉnh Nam Định. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100 tấn, khẩu độ 60m, chiều cao nâng 25m, 02 bộ cổng trục 32/5 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 18m, 02 bộ cổng trục 100 tấn (2x50 ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Địa chỉ: Thịnh Long, tỉnh Nam Định. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100 tấn, khẩu độ 60m, chiều cao nâng 25m, 02 bộ cổng trục 32/5 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 18m, 02 bộ cổng trục 100 tấn (2x50 ...
CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Địa chỉ: Thịnh Long, tỉnh Nam Định. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100 tấn, khẩu độ 60m, chiều cao nâng 25m, 02 bộ cổng trục 32/5 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 18m, 02 bộ cổng trục 100 tấn (2x50 ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Địa chỉ: Thịnh Long, tỉnh Nam Định. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100 tấn, khẩu độ 60m, chiều cao nâng 25m, 02 bộ cổng trục 32/5 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 18m, 02 bộ cổng trục 100 tấn (2x50 ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Địa chỉ: Thịnh Long, tỉnh Nam Định. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100 tấn, khẩu độ 60m, chiều cao nâng 25m, 02 bộ cổng trục 32/5 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 18m, 02 bộ cổng trục 100 tấn (2x50 ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Địa chỉ: Thịnh Long, tỉnh Nam Định. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cầu trục 100 tấn, khẩu độ 60m, chiều cao nâng 25m, 02 bộ cổng trục 32/5 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 18m, 02 bộ cổng trục 100 tấn (2x50 ...
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3