CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình.

Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 130/25 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 34m cho gian Turbine và cung cấp gần 200 bộ cầu trục từ 1 tấn đến 50 tấn cho các hệ thống phụ trợ. 

Dự án hoàn thành năm 2018.

 

 
 

 

Các tin khác

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Địa chỉ: Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 130/25 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 34m cho gian Turbine và ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Địa chỉ: Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 130/25 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 34m cho gian Turbine và ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Địa chỉ: Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 130/25 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 34m cho gian Turbine và ...
CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Địa chỉ: Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 130/25 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 34m cho gian Turbine và ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Địa chỉ: Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 130/25 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 34m cho gian Turbine và ...
CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Địa chỉ: Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 130/25 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 34m cho gian Turbine và ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Địa chỉ: Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 130/25 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 34m cho gian Turbine và ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Địa chỉ: Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 bộ cầu trục 130/25 tấn, khẩu độ 32m, chiều cao nâng 34m cho gian Turbine và ...
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3
Phuc Long
299