CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội.
Phạm vi công việc: Cung cấp 01 bộ cẩu container 126 tấn (2x63 tấn), khẩu độ 42m, tầm với 28m, chiều cao nâng 33m với khoảng 1,000 tấn kết cấu khung thép.
Dự án hoàn thành năm 2010.

 
 
Hình ảnh cổng trục cho Công ty Cổ phần UBI

Các tin khác

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội. Phạm vi công việc: Cung cấp 01 bộ cẩu container 126 tấn (2x63 tấn), khẩu độ 42m, tầm với 28m, chiều cao nâng 33m với khoảng 1,000 tấn kết cấu khung thép. Dự án hoàn thành năm 2010.
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội. Phạm vi công việc: Cung cấp 01 bộ cẩu container 126 tấn (2x63 tấn), khẩu độ 42m, tầm với 28m, chiều cao nâng 33m với khoảng 1,000 tấn kết cấu khung thép. Dự án hoàn thành năm 2010.
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội. Phạm vi công việc: Cung cấp 01 bộ cẩu container 126 tấn (2x63 tấn), khẩu độ 42m, tầm với 28m, chiều cao nâng 33m với khoảng 1,000 tấn kết cấu khung thép. Dự án hoàn thành năm 2010.
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội. Phạm vi công việc: Cung cấp 01 bộ cẩu container 126 tấn (2x63 tấn), khẩu độ 42m, tầm với 28m, chiều cao nâng 33m với khoảng 1,000 tấn kết cấu khung thép. Dự án hoàn thành năm 2010.
CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội. Phạm vi công việc: Cung cấp 01 bộ cẩu container 126 tấn (2x63 tấn), khẩu độ 42m, tầm với 28m, chiều cao nâng 33m với khoảng 1,000 tấn kết cấu khung thép. Dự án hoàn thành năm 2010.
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội. Phạm vi công việc: Cung cấp 01 bộ cẩu container 126 tấn (2x63 tấn), khẩu độ 42m, tầm với 28m, chiều cao nâng 33m với khoảng 1,000 tấn kết cấu khung thép. Dự án hoàn thành năm 2010.
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội. Phạm vi công việc: Cung cấp 01 bộ cẩu container 126 tấn (2x63 tấn), khẩu độ 42m, tầm với 28m, chiều cao nâng 33m với khoảng 1,000 tấn kết cấu khung thép. Dự án hoàn thành năm 2010.
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội. Phạm vi công việc: Cung cấp 01 bộ cẩu container 126 tấn (2x63 tấn), khẩu độ 42m, tầm với 28m, chiều cao nâng 33m với khoảng 1,000 tấn kết cấu khung thép. Dự án hoàn thành năm 2010.
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3
Phuc Long
299