CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN PHÚC LONG

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long.
Địa chỉ: huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai.
Phạm vi công việc:
Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 cầu trục chân dê 2x40/2x10 tấn, 01 cầu trục gian máy 75/20/5 tấn và 8 bộ tời nâng 2x80 tấn cùng 450 tấn kết cấu thép nhà tời cho dự án thủy điện Phúc Long.
Dự án hoàn thành năm 2021.

 

 

 

Các tin khác

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long. Địa chỉ: huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 cầu trục chân dê 2x40/2x10 tấn, 01 cầu trục gian máy 75/20/5 tấn và 8 bộ ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long. Địa chỉ: huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 cầu trục chân dê 2x40/2x10 tấn, 01 cầu trục gian máy 75/20/5 tấn và 8 bộ ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long. Địa chỉ: huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 cầu trục chân dê 2x40/2x10 tấn, 01 cầu trục gian máy 75/20/5 tấn và 8 bộ ...
CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long. Địa chỉ: huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 cầu trục chân dê 2x40/2x10 tấn, 01 cầu trục gian máy 75/20/5 tấn và 8 bộ ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long. Địa chỉ: huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 cầu trục chân dê 2x40/2x10 tấn, 01 cầu trục gian máy 75/20/5 tấn và 8 bộ ...
CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long. Địa chỉ: huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 cầu trục chân dê 2x40/2x10 tấn, 01 cầu trục gian máy 75/20/5 tấn và 8 bộ ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long. Địa chỉ: huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 cầu trục chân dê 2x40/2x10 tấn, 01 cầu trục gian máy 75/20/5 tấn và 8 bộ ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long. Địa chỉ: huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai. Phạm vi công việc: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt 01 cầu trục chân dê 2x40/2x10 tấn, 01 cầu trục gian máy 75/20/5 tấn và 8 bộ ...
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3
Phuc Long
299