CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ HOÀNG ANH
Blue ocean

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Địa chỉ: huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng.

Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 20 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 12m và 05 bộ cầu trục từ 5 tấn đến 25 tấn cho các dự án của Công ty. 

Dự án hoàn thành năm 2013.

 Hình ảnh dự án của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

 

Các tin khác

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

DỰ ÁN CẢNG LẠCH HUYỆN

Địa chỉ: huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 20 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 12m và 05 bộ cầu trục từ 5 tấn đến 25 tấn cho các dự án của Công ty.  Dự ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Địa chỉ: huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 20 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 12m và 05 bộ cầu trục từ 5 tấn đến 25 tấn cho các dự án của Công ty.  Dự ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN MÔNG ÂN

Địa chỉ: huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 20 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 12m và 05 bộ cầu trục từ 5 tấn đến 25 tấn cho các dự án của Công ty.  Dự ...
CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

CÔNG TY CỔ PHẦN UBI

Địa chỉ: huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 20 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 12m và 05 bộ cầu trục từ 5 tấn đến 25 tấn cho các dự án của Công ty.  Dự ...
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1

Địa chỉ: huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 20 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 12m và 05 bộ cầu trục từ 5 tấn đến 25 tấn cho các dự án của Công ty.  Dự ...
CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN PECOM

Địa chỉ: huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 20 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 12m và 05 bộ cầu trục từ 5 tấn đến 25 tấn cho các dự án của Công ty.  Dự ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NHO QUẾ

Địa chỉ: huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 20 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 12m và 05 bộ cầu trục từ 5 tấn đến 25 tấn cho các dự án của Công ty.  Dự ...
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO LÂM

Địa chỉ: huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng. Phạm vi công việc: Cung cấp 02 bộ cổng trục 20 tấn, khẩu độ 30m, chiều cao nâng 12m và 05 bộ cầu trục từ 5 tấn đến 25 tấn cho các dự án của Công ty.  Dự ...
Kuhnezug
Amecc
Sungdo
Pecom
Nord
Pcc1
yaskawa
Lilama
Mie
PVN
Bitexco
69-3